Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
O FIRMIE
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngbiuro-obslugi-klienta_7_ebok_dluzsze_el.jpg

Wejście do kanałów surowo zabronione

« Wróć do listy aktualności

Szanowni Państwo,

Ze względu na odnotowane przypadki wejść do kanałów osób nieuprawnionych, informujemy, że jest to surowo zabronione! Przypominamy, instalacja kanalizacyjna stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia osób w niej przebywających, a nielegalne wycieczki mogą skończyć się tragicznie (ryzyko wypadków śmiertelnych poprzez: utopienie, uduszenie, zatrucie niebezpiecznymi gazami, wybuch łatwopalnych gazów). Przestrzegamy więc przed jakimikolwiek próbami schodzenia pod ziemię do niebezpiecznych kanałów.

Sankcje prawne:

Wejście do kanałów poza ryzykiem, o którym mowa powyżej jest działaniem bezprawnym, naruszającym obowiązek poszanowania cudzego prawa własności, którego ochrona zagwarantowana jest przez Konstytucję RP oraz inne ustawy, w tym Kodeks Cywilny. Wejście do kanałów skutkować może m.in. skierowaniem roszczeń o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń, zgodnie z art. 222 § 2 kc oraz w przypadku wyrządzenia szkody żądaniem jej naprawienia na zasadach ogólnych. Ponadto, w przypadku spowodowania zniszczeń czy uszkodzeń sprawca zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 288 § 1 kodeksu karnego).

Zakazane jest również pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny niszczenie, uszkadzanie, usuwanie ogrodzeń lub innych urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu które może powstać dla życia lub zdrowia człowieka (art. 74 Kodeksu wykroczeń). Do takich urządzeń niewątpliwie należą pokrywy włazów kanalizacyjnych, których zdemontowanie stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook