Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
USŁUGI
FACHOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ od 1925
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngelektroniczne_biuro_4.jpg

USŁUGI / Sprzedaż środków trwałych

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

Łódź ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, Skrytka Pocztowa 34

Konto: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

PL 15 1600 1143 1847 6912 8000 0005

 

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nw. środków trwałych:

 

Lp.

Nr inw.

Nazwa i typ

Rok budowy

Cena wywoławcza

1

G-863

Samochód osobowy FIAT Panda

przebieg:  85 000 km

2004

3 500 zł

2

G-874

Samochód osobowy Dacia Logan

przebieg:  166 000 km

2005

4 000 zł

3

G-829

Samochód ciężarowy Renault Kangoo

przebieg:  219 000 km

2002

2 600 zł

4

G-867

Samochód ciężarowy Renault Kangoo

przebieg:  195 500 km

2004

4 000 zł

5

G-888

Samochód ciężarowy Renault Kangoo

przebieg:  108 000 km

2006

6 500 zł

6

G-817

Samochód ciężarowy Ford Transit 280S

przebieg:  273 000 km

2000

3 000 zł

7

G-824

Samochód ciężarowy Ford Transit

przebieg:  357 000 km

2001

4 500 zł

8

G-852

Samochód ciężarowy Ford Transit 330M

przebieg:  300 000 km

2003

4 000 zł

9

G-854

Samochód ciężarowy Ford Transit 330M

przebieg:  142 000 km

2003

4 500 zł

10

G-865

Samochód ciężarowy Ford Transit 330M

przebieg:  200 000 km

2004

4 500 zł

11

G-893

Samochód ciężarowy Ford Transit

przebieg:  144 000 km

2007

6 500 zł

12

G-858

Samochód ciężarowy Ford Transit

przebieg:  245 000 km

2003

6 800 zł

13

G-872

Samochód ciężarowy Ford Transit

przebieg:  209 000 km

2005

6 000 zł

14

G-855

Samochód ciężarowy Ford Transit

przebieg:  174 000 km

2003

8 500 zł

15

G-898

Samochód ciężarowy KIA K2500

przebieg:  147 000 km

2006

10 000 zł

16

G-897

Samochód ciężarowy KIA K2500

przebieg:  124 000 km

2006

10 000 zł

17

G-900

Samochód ciężarowy KIA K2500

przebieg:  108 000 km

2006

10 000 zł

18

G-915

Samochód ciężarowy Gazela Furgon

przebieg:  131 500 km

2008

20 000 zł

19

G-860

Samochód specjalny Renault Kerax

z zabudową do czyszczenia kanalizacji Kroll K12

przebieg:  114 000 km + 18 975 mtg

2003

170 000 zł

20

E-182

Koparko-ładowarka JCB 3CX

przebieg:  31 572 mtg

1996

54 000 zł

21

G-441

Przyczepa ciężarowa Autosan D-50

cysterna do przewozu wody

1978

3 400 zł

22

E-161

Ładowacz czołowy TUR 5-T-273/2

1993

7 000 zł

23

E-167

Ładowacz czołowy TUR 5-T-273/2

1993

7 000 zł

24

H-1920/A

Sterylizator parowy AS25

2007

150 zł

 

 1. Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w Kancelarii ZWiK Sp. z o.o., pok. A-27 w terminie do 23.11.2018r. do godz. 9.00.
  Na kopercie należy nanieść informacje: przetarg w dniu 23.11.2018r. na sprzedaż środków trwałych z podaniem numeru inwentarzowego oraz numer pozycji z ogłoszenia.
  Obowiązuje składanie odrębnych ofert na każdy środek trwały.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium stanowiącego 10% ceny wywoławczej w Kasie Głównej Spółki – Łódź, ul. Wierzbowa 52 lub przelewem na konto, najpóźniej w dniu składania ofert.
 3. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2018r. o godz. 10.00 w siedzibie sprzedawcy.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo do unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyn. Zastrzega się również możliwość przeprowadzenia dodatkowego przetargu ustnego (licytacji) po uprzednim powiadomieniu wybranych oferentów.
 6. Wymienione środki trwałe można oglądać w dniach od 08.11.2018r. do 22.11.2018r. w godz. od 8.00 do 14.00. W celu uzyskania bliższych informacji o miejscu oglądania należy skontaktować się z pracownikiem Działu Energetyczno-Mechanicznego tel. (42) 67-78-182.
 7. Informacje o stanie technicznym i wyposażeniu wystawionych do sprzedaży środków trwałych udzielane są w miejscu ich oglądania.
 8. Uczestnicy przetargu mają obowiązek zapoznania się z regulaminem przetargu oraz pobrania druku oferty. Honorowane są oferty tylko na druku załączonym do regulaminu. Wyżej wymienione dokumenty można pobrać ze strony www.zwik.lodz.pl/uslugi/sprzedaz-materialow-zbednych. Dodatkowych informacji udziela pracownik Działu Energetyczno-Mechanicznego, tel. (42) 67-78-182.
 9. Do ceny sprzedaży wszystkich środków trwałych wymienionych w ogłoszeniu doliczony będzie podatek VAT
  w wysokości 23 %
  .
 10. Sprzedaż odbywa się tylko w drodze przetargów i oferty poprzetargowe nie będą rozpatrywane.
 11. Jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) regulowana za pośrednictwem Kasy Głównej Spółki – Łódź, ul. Wierzbowa 52, nie może przekroczyć 15 000 zł.
 12. Zdjęcia środków trwałych zamieszczone na stronie www.zwik.lodz.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie poglądowy.
 • poz.1

 • poz.2

 • poz.3

 • poz.5

 • poz.6

 • poz.7

 • poz.8

 • poz.9

 • poz.10

 • poz.12

 • poz.13

 • poz.14

 • poz.15

 • poz.16

 • poz.17

 • poz.18

 • poz.19

 • poz.20

 • poz.21

 • poz.22

 • poz.23


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook