Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
USŁUGI
FACHOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ od 1925
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngelektroniczne_biuro_4.jpg

USŁUGI / Sprzedaż środków trwałych

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A.

PL 15 1600 1143 1847 6912 8000 0005

 

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nw. środków trwałych:

 

 

Lp.

Nr inw.

Nazwa i typ

Rok budowy

Cena wywoławcza

1

G-874

Samochód osobowy Dacia Logan

przebieg:  166 000 km

2005

1 500 zł

2

G-872

Samochód ciężarowy Ford Transit Connect

przebieg:  209 000 km

2005

2 200 zł

3

G-837

Samochód ciężarowy Ford Transit

przebieg:  207 000 km

2002

6 000 zł

4

G-853

Samochód ciężarowy Ford Transit

przebieg:  239 500 km

2003

6 200 zł

5

G-851

Samochód ciężarowy Ford Transit

przebieg:  343 000 km

2003

6 500 zł

6

G-886

Samochód ciężarowy Ford Transit

przebieg:  208 000 km

2006

9 000 zł

7

G-895

Samochód ciężarowy Ford Transit

przebieg:  193 500 km

2007

9 500 zł

8

G-871

Samochód osobowy Renault Trafic

przebieg:  213 800 km

2005

12 000 zł

9

G-915

Samochód ciężarowy Gazela Furgon

przebieg:  131 500 km

2008

3 000 zł

10

G-847

Przyczepa Niewiadów B-500

2002

1 000 zł

11

D-981

Agregat pompowy

1974

2 500 zł

 

 1. Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w Kancelarii ZWiK Sp. z o.o., pok. A-27 w terminie do 25.11.2019r. do godz. 9.00.
  Na kopercie należy nanieść informacje: przetarg w dniu 25.11.2019r. na sprzedaż środków trwałych z podaniem numeru inwentarzowego oraz numer pozycji z ogłoszenia.
  Obowiązuje składanie odrębnych ofert na każdy środek trwały.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium stanowiącego 10% ceny wywoławczej w Kasie Głównej Spółki – Łódź, ul. Wierzbowa 52 lub przelewem na konto, najpóźniej w dniu składania ofert.
 3. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie sprzedawcy.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo do unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyn. Zastrzega się również możliwość przeprowadzenia dodatkowego przetargu ustnego (licytacji) po uprzednim powiadomieniu wybranych oferentów.
 6. Wymienione środki trwałe można oglądać w dniach od 12.11.2019r. do 22.11.2019r. w godz. od 8.00 do 14.00. W celu uzyskania bliższych informacji o miejscu oglądania należy skontaktować się z pracownikiem Działu Energetyczno-Mechanicznego tel. (42) 67-78-182.
 7. Informacje o stanie technicznym i wyposażeniu wystawionych do sprzedaży środków trwałych udzielane są w miejscu ich oglądania.
 8. Uczestnicy przetargu mają obowiązek zapoznania się z regulaminem przetargu oraz pobrania druku oferty. Honorowane są oferty tylko na druku załączonym do regulaminu. Wyżej wymienione dokumenty można pobrać ze strony www.zwik.lodz.pl/uslugi/sprzedaz-materialow-zbednych. Dodatkowych informacji udziela pracownik Działu Energetyczno-Mechanicznego, tel. (42) 67-78-182.
 9. Do ceny sprzedaży wszystkich środków trwałych wymienionych w ogłoszeniu doliczony będzie podatek VAT
  w wysokości 23 %
  .
 10. Sprzedaż odbywa się tylko w drodze przetargów i oferty poprzetargowe nie będą rozpatrywane.
 11. Jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) regulowana za pośrednictwem Kasy Głównej Spółki – Łódź, ul. Wierzbowa 52, nie może przekroczyć 15 000 zł.
 12. Zdjęcia środków trwałych zamieszczone na stronie www.zwik.lodz.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie poglądowy.

 

 • poz.1

 • poz.2

 • poz.3

 • poz.5

 • poz.6

 • poz.7

 • poz.8

 • poz.9

 • poz.10


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook