Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
USŁUGI
FACHOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ od 1925
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngbiuro-obslugi-klienta_7_ebok_dluzsze_el.jpg

USŁUGI / Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych

Dysponujemy specjalistycznym przyrządem – wielofunkcyjnym kalibratorem umożliwiającym przeprowadzanie profesjonalnych usług w zakresie sprawdzeń prawidłowości wskazań urządzeń pomiarowych różnego typu, przeznaczenia i o bardzo zróżnicowanym zakresie pracy, stanowiących tzw. zestawy pomiarowe pracujące w pętli prądowej 0 lub 4 …. 20 mA, tzn. zestawów pomiarowych, które składają się z kilku różnych elementów połączonych między sobą przewodami elektrycznymi, mierzących tę samą wielkość fizyczną, np.:

 • wydajność, 
 • ciśnienie, 
 • poziom lustra wody,
 • stężenie chloru,
 • temperatura,
 • wielkości elektryczne:
 • napięcie ±500 mV ÷ 12 V,
 • prąd 12 mA,
 • rezystancja 1 ÷ 4.000 Ω.

Tego typu zestawy pomiarowe lub zestawy o ewentualnie mniejszej ilości elementów składowych są stosowane, przykładowo:

 • w procesach automatycznego dozowania chloru do wody/cieczy, w oparciu o przepływ mierzony wodomierzem z nadajnikiem impulsów lub w oparciu o uzyskane stężenie chloru,
 • w procesach tłoczenia wody/cieczy, w oparciu o ciśnienie mierzone w rurociągu odpływowym, 
 • w procesach automatycznego sterowania pracą pomp tłocznych w oparciu o poziom lustra wody/cieczy w zbiornikach wyrównawczych, 
 • w procesach regulacji prędkości obrotowej pomp tłocznych w pompowniach i pomp głębinowych w studniach, w oparciu o ciśnienie mierzone w rurociągach odpływowych.

ZWiK oferuje:

 • Badanie prawidłowości wskazań:
  • zestawów pomiarowych, które mierzoną wartość wskazują w oparciu o zadane częstotliwości lub impulsy, np.:
   • wodomierz z nadajnikiem impulsów → przetwornik → miernik analogowy → sterownik → komputer i/lub tablica synoptyczna (miernik cyfrowy) i/lub panel odczytowy ciekłokrystaliczny
  • zestawów pomiarowych, które mierzoną wartość wskazują w oparciu o zadane ciśnienie, np.:
   • czujnik → przetwornik → miernik cyfrowy → sterownik → komputer i/lub tablica synoptyczna (miernik cyfrowy) i/lub panel odczytowy ciekłokrystaliczny

Badania te, wykonywane w drodze zadawania określonych częstotliwości prądowych lub zadawania ciśnień, realizowane są w miejscu montażu ww. zestawów pomiarowych i bez zagrożeń dla ciągłości prowadzonych procesów.

Wykonujemy usługi na terenie miasta Łodzi i jego okolic (w promieniu do 50 km).

Szczegółowych informacji udziela:

Piotr Sińczak
Z-ca Kierownika Wydziału Produkcji Wody Łódź
kom. 601 050 156 tel. 042 677 85 71 e-mail: psinczak@zwik.lodz.pl


 


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook