Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
USŁUGI
FACHOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ od 1925
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngbiuro-obslugi-klienta_7_ebok_dluzsze_el.jpg

USŁUGI / Badanie próbek wody

Kontakt:

Badanie Wody:

93-428 Łódź, ul. Graniczna 54, pok. A-108

Tel. 42 677 85 50 w godzinach 8:00 - 15:00

e-mail: bsmietanska@zwik.lodz.pl

UWAGA! Informujemy, że od dnia 23.11.2020 r. do odwołania wszelki kontakt z laboratorium jest możliwy w godzinach 8:00 – 13:00. 


Badanie Wody i Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 45/47, pok. Ł-5

Tel. 44 724 19 70 wew. 351 lub 513 256 771 w godzinach 8:00 – 15:00

UWAGA! Informujemy, że od dnia 23.11.2020 r. do odwołania wszelki kontakt z laboratorium jest możliwy w godzinach 8:00 – 13:00.

 

Kierownik Działu Laboratoryjnego

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, pok. F-322

Tel. 42 677 82 55 lub 605 121 370 w godzinach 8:00 – 15:00

 

Laboratoria ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AB 1448. Więcej na temat usług akredytowanych znajdą Państwo pod linkiem http://www.zwik.lodz.pl/jakosc-i-technologia/akredytacja-laboratoriow-zwik/

 

Laboratoria ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi posiadają zatwierdzony decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Naszym klientom oferujemy konkurencyjne ceny badań próbek wody. Podzieliliśmy badania na przykładowe pakiety.

 

Przykładowe pakiety do cennika badań fizykochemicznych i bakteriologicznych próbek wody dla klienta zewnętrznego:

1. Monitoring parametrów z grupy B -  1313,00 zł

2. Monitoring parametrów z grupy B dla sieci wodociągowej  m. Tomaszów Mazowiecki - 1322,62 zł

3. Monitoring parametrów z grupy B dla wodociągów gminnych (bez czynnika dezynfekcyjnego) - 1171,00 zł

4. Monitoring A (wody powierzchniowe i mieszane) - 174,19 zł

5. Monitoring A dla wód podziemnych  - 142,61 zł

6. Monitoring B mikrobiologia (wody powierzchniowe i mieszane) - 175,13 zł

7. Monitoring B mikrobiologia (wody podziemne) - 137,81 zł

8. Monitoring A mikrobiologia - 91,87 zł

9. Pakiet dla studni - 288,00 zł

 

Szczegóły w cenniku badań fizykochemicznych i bakteriologicznych próbek wody w Dziale LaboratoryjnymWytyczne pobierania próbek wody

 

 1. Zasady ogólne

 • Próbki pobierać ze szczelnych kranów czerpalnych/zaworów (woda zimna), należy unikać kranów z mieszaczem.
 • Jeżeli z tego samego miejsca pobiera się próbki do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych, to w pierwszej kolejności pobiera się próbki do badań fizykochemicznych.
 • Próbki zabezpieczyć przed wtórnym zanieczyszczeniem lub rozlaniem i ograniczyć ich ekspozycję na światło.
 • Pobrane próbki należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania próbki.
 • Butelki z próbkami należy przechowywać i transportować w warunkach zabezpieczających przez wzrostem temperatury próbki.

Do pobierania próbek wody stosować czyste pojemniki ze szkła lub tworzywa sztucznego. Pojemność oraz rodzaj materiału z którego wykonany jest pojemnik należy uzgodnić bezpośrednio lub telefonicznie z Kierownictwem Działu Laboratoryjnego. Odpowiednie pojemniki można pobrać w Laboratorium.

 

2. Pobieranie próbek wody do badań fizyko – chemicznych z kranów czerpalnych lub zaworów na przewodach wodociągowych

 • Próbki wody pobierać bezpośrednio z kranów czerpalnych/zaworów. 
 • Przed pobraniem próbki usunąć:
  • zanieczyszczenia znajdujące się na wylocie kranu czerpalnego/zaworu,
  • urządzenia przeciwrozbryzgowe, sitka, filtry, rurki przedłużające itp.
 • Przepłukać instalację spuszczając intensywnie wodę przez 5-10 sekund.
 • Spuszczać wodę przez ok. 2-3 min. (lub dłużej, jeśli to konieczne) strumieniem laminarnym (spokojnym, jednostajnym) po czym nie zakręcając kranu czerpalnego/zaworu przystąpić do pobierania próbki.
 • Pojemniki przepłukać badaną wodą (minimum dwukrotną objętością), a następnie napełnić całkowicie (do przelania) pobieraną wodą. 
 • Po napełnieniu wodą, zamknąć naczynie w taki sposób, aby nad próbką nie powstały pęcherzyki powietrza.


3. Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych z kranów czerpalnych lub zaworów na przewodach wodociągowych

 • Próbki wody pobierać bezpośrednio z kranów czerpalnych/zaworów.
 • Przed pobraniem próbki usunąć:
  • zanieczyszczenia znajdujące się na wylocie kranu czerpalnego/zaworu,
  • urządzenia przeciwrozbryzgowe, sitka, filtry, rurki przedłużające itp.
 • Zdezynfekować kran czerpalny/zawór poprzez opalenie płomieniem (np. tampon z waty lub gazy nasączonej alkoholem). Kranów czerpalnych/zaworów z tworzywa sztucznego nie opalać - zdezynfekować je poprzez zanurzenie na kilka minut w środku dezynfekującym (np. skażonym alkoholu). 
 • Przepłukać instalację spuszczając intensywnie wodę przez 5-10 sekund.
 • Spuszczać wodę przez ok. 2-3 min. (lub dłużej, jeśli to konieczne) strumieniem laminarnym (spokojnym, jednostajnym) po czym nie zakręcając kranu czerpalnego/zaworu przystąpić do pobierania próbki.
 • Przygotowaną w laboratorium jałową butelkę mikrobiologiczną odwinąć z papieru, wyjąć korek ujmując go przez papierowy kapturek (nie dotykając palcami szyjki butelki i dolnej części korka) i wyrzucić pasek papieru. Butelkę na próbkę umieścić tuż pod kranem czerpalnym/zaworem, nie dotykając jego wylotu i napełnić do ok. ¾ jej objętości.
 • Zamknąć natychmiast butelkę korkiem (trzymanym w czasie pobierania próbki w ręce poprzez papierowy kapturek).
 • Na zamkniętą butelkę (na kapturek) nałożyć, jako dodatkową ochronę, papier zdjęty z butelki i umocować go recepturką wokół szyjki butelki.


4. Informacje dodatkowe

 • Klient dostarcza próbkę do Laboratorium po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Laboratorium terminu dostarczenia, zakresu wykonywanych badań oraz wypełnieniu druku zlecenia.
 • Butelki do pobierania próbek do badań mikrobiologicznych i fizyko – chemicznych należy pobrać z Laboratorium ZWiK Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
 • Przekazując próbkę do badania w Laboratorium należy podać dokładne miejsce, datę, godzinę pobrania oraz rodzaj wody.
 • Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i warunki transportu próbki pobranej przez klienta.
 • Laboratorium nie przyjmuje pro bek do analiz mikrobiologicznych w pojemnikach innych niż te pobrane w Laboratorium.
 • Sposób pobrania próbki oraz warunki jej transportu mają istotny wpływ na uzyskiwane wyniki badań.
 • Sposób pobierania wody do badań z punktów innych niż podane w wytycznych, należy konsultować z Laboratorium.
 • Próbki wody przyjmowane są:
  • w Laboratorium Badania Wody w Łodzi ul. Graniczna 54, kod 93-428, w punkcie przyjęcia próbek, wraz z pisemnym zleceniem (druk do pobrania w laboratorium lub poniżej).
   -  dla fizykochemii od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00,
   -  dla mikrobiologii od poniedziałku do wtorku w godzinach od 8:00 do 13:00
  • w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 45/47, kod 97-200, w punkcie przyjęcia próbek, wraz z pisemnym zleceniem (druk do pobrania w laboratorium lub poniżej).
   -  dla fizykochemii od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00
   -  dla mikrobiologii od poniedziałku do wtorku w godzinach od 8:00 do 13:00zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook