Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
USŁUGI
FACHOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ od 1925
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngelektroniczne_biuro_4.jpg

USŁUGI / Badanie próbek wody

Kontakt:

Badanie Wody:

93-428 Łódź, ul. Graniczna 54, pok. A-108

Tel. 42 677 85 50 w godzinach 8:00 - 15:00

e-mail: bsmietanska@zwik.lodz.pl

 

Badanie Ścieków:

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, pok. F-317 lub F-325

Tel. 42 677 82 56 w godzinach 8:00 – 15:00


Badanie Wody i Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 45/47, pok. Ł-5

Tel. 44 724 19 70 wew. 351 lub 513 256 771 w godzinach 8:00 – 15:00

 

Kierownik Działu Laboratoryjnego

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, pok. F-322

Tel. 42 677 82 55 lub 605 121 370 w godzinach 8:00 – 15:00

 

Naszym klientom oferujemy konkurencyjne ceny badań próbek wody. Podzieliliśmy badania na przykładowe pakiety.

 

Przykładowe pakiety do cennika badań fizykochemicznych i bakteriologicznych próbek wody dla klienta zewnętrznego:

1. Monitoring parametrów z grupy B -  1313,05 zł

2. Monitoring parametrów z grupy B dla sieci wodociągowej  m. Tomaszów Mazowiecki - 1322,62 zł

3. Monitoring parametrów z grupy B dla wodociągów gminnych (bez czynnika dezynfekcyjnego) - 1171,41 zł

4. Monitoring A (wody powierzchniowe i mieszane) - 174,19 zł

5. Monitoring A dla wód podziemnych  - 142,61 zł

6. Monitoring B mikrobiologia (wody powierzchniowe i mieszane) - 175,13 zł

7. Monitoring B mikrobiologia (wody podziemne) - 137,81 zł

8. Monitoring A mikrobiologia - 91,87 zł

9. Pakiet dla studni - 288,07 zł

 

 Szczegóły w cenniku badań fizykochemicznych i bakteriologicznych próbek wody w Dziale LaboratoryjnymWytyczne pobierania próbek wody

 

 1. Zasady ogólne

 • Próbki pobierać ze szczelnych kranów czerpalnych/zaworów (woda zimna), należy unikać kranów z mieszaczem.
 • Jeżeli z tego samego miejsca pobiera się próbki do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych, to w pierwszej kolejności pobiera się próbki do badań fizykochemicznych.
 • Próbki zabezpieczyć przed wtórnym zanieczyszczeniem lub rozlaniem i ograniczyć ich ekspozycję na światło.
 • Pobrane próbki należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania próbki.
 • Butelki z próbkami należy przechowywać i transportować w warunkach zabezpieczających przez wzrostem temperatury próbki.

Do pobierania próbek wody stosować czyste pojemniki ze szkła lub tworzywa sztucznego. Pojemność oraz rodzaj materiału z którego wykonany jest pojemnik należy uzgodnić bezpośrednio lub telefonicznie z Kierownictwem Działu Laboratoryjnego. Odpowiednie pojemniki można pobrać w Laboratorium.

 

2. Pobieranie próbek wody do badań fizyko – chemicznych z kranów czerpalnych lub zaworów na przewodach wodociągowych

 • Próbki wody pobierać bezpośrednio z kranów czerpalnych/zaworów. 
 • Przed pobraniem próbki usunąć:
  • zanieczyszczenia znajdujące się na wylocie kranu czerpalnego/zaworu,
  • urządzenia przeciwrozbryzgowe, sitka, filtry, rurki przedłużające itp.
 • Przepłukać instalację spuszczając intensywnie wodę przez 5-10 sekund.
 • Spuszczać wodę przez ok. 2-3 min. (lub dłużej, jeśli to konieczne) strumieniem laminarnym (spokojnym, jednostajnym) po czym nie zakręcając kranu czerpalnego/zaworu przystąpić do pobierania próbki.
 • Pojemniki przepłukać badaną wodą (minimum dwukrotną objętością), a następnie napełnić całkowicie (do przelania) pobieraną wodą. 
 • Po napełnieniu wodą, zamknąć naczynie w taki sposób, aby nad próbką nie powstały pęcherzyki powietrza.


3. Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych z kranów czerpalnych lub zaworów na przewodach wodociągowych

 • Próbki wody pobierać bezpośrednio z kranów czerpalnych/zaworów.
 • Przed pobraniem próbki usunąć:
  • zanieczyszczenia znajdujące się na wylocie kranu czerpalnego/zaworu,
  • urządzenia przeciwrozbryzgowe, sitka, filtry, rurki przedłużające itp.
 • Zdezynfekować kran czerpalny/zawór poprzez opalenie płomieniem (np. tampon z waty lub gazy nasączonej alkoholem). Kranów czerpalnych/zaworów z tworzywa sztucznego nie opalać - zdezynfekować je poprzez zanurzenie na kilka minut w środku dezynfekującym (np. skażonym alkoholu). 
 • Przepłukać instalację spuszczając intensywnie wodę przez 5-10 sekund.
 • Spuszczać wodę przez ok. 2-3 min. (lub dłużej, jeśli to konieczne) strumieniem laminarnym (spokojnym, jednostajnym) po czym nie zakręcając kranu czerpalnego/zaworu przystąpić do pobierania próbki.
 • Przygotowaną w laboratorium jałową butelkę mikrobiologiczną odwinąć z papieru, wyjąć korek ujmując go przez papierowy kapturek (nie dotykając palcami szyjki butelki i dolnej części korka) i wyrzucić pasek papieru. Butelkę na próbkę umieścić tuż pod kranem czerpalnym/zaworem, nie dotykając jego wylotu i napełnić do ok. ¾ jej objętości.
 • Zamknąć natychmiast butelkę korkiem (trzymanym w czasie pobierania próbki w ręce poprzez papierowy kapturek).
 • Na zamkniętą butelkę (na kapturek) nałożyć, jako dodatkową ochronę, papier zdjęty z butelki i umocować go recepturką wokół szyjki butelki.


4. Informacje dodatkowe

 • Klient dostarcza próbkę do Laboratorium po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Laboratorium terminu dostarczenia, zakresu wykonywanych badań oraz wypełnieniu druku zlecenia.
 • Butelki do pobierania próbek do badań mikrobiologicznych i fizyko – chemicznych należy pobrać z Laboratorium ZWiK Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
 • Przekazując próbkę do badania w Laboratorium należy podać dokładne miejsce, datę, godzinę pobrania oraz rodzaj wody.
 • Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i warunki transportu próbki pobranej przez klienta.
 • Laboratorium nie przyjmuje pro bek do analiz mikrobiologicznych w pojemnikach innych niż te pobrane w Laboratorium.
 • Sposób pobrania próbki oraz warunki jej transportu mają istotny wpływ na uzyskiwane wyniki badań.
 • Sposób pobierania wody do badań z punktów innych niż podane w wytycznych, należy konsultować z Laboratorium.
 • Próbki wody przyjmowane są:
  • w Laboratorium Badania Wody w Łodzi ul. Graniczna 54, kod 93-428, w punkcie przyjęcia próbek, wraz z pisemnym zleceniem (druk do pobrania w laboratorium lub poniżej).
   -  dla fizykochemii od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00,
   -  dla mikrobiologii od poniedziałku do wtorku w godzinach od 8:00 do 13:00
  • w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 45/47, kod 97-200, w punkcie przyjęcia próbek, wraz z pisemnym zleceniem (druk do pobrania w laboratorium lub poniżej).
   -  dla fizykochemii od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00
   -  dla mikrobiologii od poniedziałku do wtorku w godzinach od 8:00 do 13:00zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook