Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
O FIRMIE
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngelektroniczne_biuro_4.jpg

O FIRMIE / Wydział Produkcji Wody Tomaszów

50 - kilometrowy wodociąg

Wydział Produkcji Wody „Tomaszów" (Wodociąg Tomaszów-Łódź) zaczęto budować w 1952 roku - ujęcie wody na Pilicy, Stację Uzdatniania w Tomaszowie Mazowieckim, pierwszą nitkę rurociągu Tomaszów-Łódź o średnicy 800 mm oraz przepompownię w Rokicinach (w połowie drogi do Łodzi) oddano do użytku pod koniec 1955 roku. W 1958 roku rozpoczęto rozbudowę wodociągu Tomaszów-Łódź - w ciągu 5 lat powstał drugi rurociąg o średnicy 1000 milimetrów, rozbudowano pompownie i stacje uzdatniania. Wodociąg Tomaszów-Łódź modernizowano i rozbudowywano jeszcze w latach 1984-1996. W Tomaszowie wybudowano stację ozonowania wody, rozbudowano stację filtrów, unowocześniono procesy uzdatniania (oczyszczania) wody, zmodernizowano pompownie (w Tomaszowie i Rokicinach), w 1992 roku oddano do użytku trzecią nitkę wodociągu o średnicy 800 milimetrów, wyczyszczono i wyłożono wykładziną cementową dotychczas eksploatowane żeliwne i stalowe rurociągi, transportujące wodę z Tomaszowa do Łodzi. W 1989 roku uruchomiono ujęcie wód podziemnych w Rokicinach - 8 wywierconych tu studni głębinowych dało Łodzi ok. 36 tys. m3 wody (porównaj Wodociąg Sulejów-Łódź).

Wodociąg Tomaszów-Łódź wciąż „pod parą"

Choć Łódź czerpie obecnie z Pilicy tylko ok. kilkunastu tysięcy metrów sześciennych wody na dobę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi nie rezygnuje z ujęcia w Tomaszowie Mazowieckim. Niemal w każdej chwili jest ono gotowe do „rozkręcenia kurków" tak, by razem ze studniami głębinowymi w Rokicicnach dostarczyć nie 60 tys. m3 (50 tys. m3 dla Łodzi i 10 tys. m3 dla Tomaszowa), lecz nawet 100 tys. m3 wody na dobę. Razem z wodą z miejskich studni głębinowych oraz ze studni w Bronisławowie Łódź może dysponować ok. 200 tys. m3 na dobę. Wodociąg Tomaszów-Łódź dalej więc zapewnia Łodzi bezpieczny zapas wody.

W systemie zaopatrzenia miasta jest obiektem o największych zdolnościach produkcyjnych, najbardziej mobilnym, elastycznym, mającym możliwości dostosowania się do zmiennego zapotrzebowania na wodę i różnych kierunków jej rozprowadzania. Produkuje jednocześnie wodę w niskiej cenie i dobrej jakości. Spełnia przy tym ważną funkcję jako jedyne lub podstawowe źródło wody dla Tomaszowa Mazowieckiego i wielu miejscowości położonych na trasie Tomaszów-Łódź np.: Popielaw, Jankowa, Janinowa, Maksymilianowa, Łaznówka, Cisowa, Łaznowskiej Woli, Rokicin, Andrespola.

Ciekawostki Wodociągu Tomaszów-Łódź

  • W ciągu 50 lat (1955-2005) tomaszowski wodociąg dostarczył Łodzi 1,57 mld metrów sześciennych wody pitnej. Jest to ilość równa pojemności 26 Zalewów Sulejowskich!
  • Żeby produkować wodę i pompować ją do Tomaszowa i Łodzi Wydział Produkcji Wody „Tomaszów" zużywa każdej doby ok. 49 tys. kWh, czyli tyle, ile potrzebują mieszkańcy miasta wielkości Łowicza.
  • Na przebycie drogi z Tomaszowa do Łodzi (47 km) woda z Pilicy potrzebuje od 24 do 72 godzin.
  • W okresie największej produkcji wody dla Łodzi i Tomaszowa z Pilicy pobierano nawet 17% płynącej tą rzeką wody.
  • Odprowadzane ze Stacji Uzdatniania Wody w Tomaszowie do Pilicy oczyszczone ścieki poprodukcyjne są czystsze niż woda w rzece - poprawiają jej jakość poniżej ujęcia w Tomaszowie.
  • W 1980 roku niewiele brakowało, by jaz na Pilicy przestał istnieć. Doszło tu wtedy do największej w historii Łódzkich Wodociągów awarii - jazowi groziła katastrofa budowlana, co spowodowałoby długotrwałe zamknięcie tego ujęcia wody. Dzięki ofiarnej pracy załogi WPW „Tomaszów" jaz uratowano - jest do dziś atrakcyjnym, wkomponowanym w dolinę rzeki elementem lokalnej architektury, sąsiadującym z rezerwatem przyrody „Niebieskie Źródła".

Wydział Produkcji Wody „Tomaszów"
ul. Jana Pawła II 45/47 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel. +48 044 724 19 70


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook