Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
O FIRMIE
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngbiuro-obslugi-klienta_7_ebok_dluzsze_el.jpg

O FIRMIE / Kariera

ZWiK od początku swojego istnienia dysponuje świetną i innowacyjną kadrą. Spółka nie tylko cały czas rozbudowuje sieć wodno-kanalizacyjną, ale jest niekwestionowanym liderem w stosowaniu nowoczesnych technologii. Spółka jako pierwsza m.in. zastosowała w Polsce technologię cementowania w odnawianiu magistral wodociągowych, stosuje nowoczesne wodomierze odczytywane radiowo, dzięki czemu ma najlepsze współczynniki szczelności spośród 17 dużych wodociągów w Polsce. Działania te wymagają od firmy zatrudniania doskonałych fachowców, a także pracowników, którzy chcą w praktyce poznawać nowoczesne rozwiązania stosowne w firmie. 

Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

Zgodnie ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych -  ZWiK Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko

……………………………………………..……….

Zostałem poinformowany, że po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostaną komisyjnie zniszczone (w ciągu 6 m-cy  od daty jego zakończenia).

Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich poprawiania, zmieniania, modyfikowania oraz, że zgoda może być odwołana w każdym czasie. Żądanie usunięcia moich danych oznaczać będzie rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych (w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia).

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: 

Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.


W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail rekrutacja@zwik.lodz.pl

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@zwik.lodz.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail  -  iod@zwik.lodz.pl.
AKTUALNE OFERTY PRACY:Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52

Tel. 677-81-45

                                                                     

ogłasza rekrutację na stanowisko

Inspektora w Dziale Planowania i Gospodarowania Majątkiem

 

Od kandydata wymagane jest posiadanie następujących kwalifikacji:

 • wykształcenie ekonomiczne (średnie lub wyższe)
 • biegła obsługa komputera, w tym programu Excel

 

Do głównych zadań kandydata należeć będzie:

 • sporządzanie analiz ekonomicznych,
 • opracowywanie planów rocznych produkcji i sprzedaży wody,
 • współudział w przygotowywaniu Planów rzeczowo-finansowych spółki, wniosków cenowych dotyczących działalności podstawowej i pomocniczej,
 • kalkulowanie stawek cen za hurtową sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków,
 • opracowywanie i weryfikacja pozostałych cenników zewnętrznych i wewnętrznych,
 • przygotowywanie  sprawozdań GUS-owskich.

 
Oferty należy składać w Dziale Kadr i Płac ZWiK Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 52 pokój 130 A lub na adres rekrutacja@zwik.lodz.pl


Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych -  ZWiK Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Inspektora.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: 

        Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52

tel. 677-81-45

                                                                     

ogłasza rekrutację na stanowisko
Inspektora nadzoru inwestorskiego

 

Od kandydata wymagane jest posiadanie następujących kwalifikacji:

Do obowiązków nowozatrudnionego inspektora nadzoru inwestorskiego poza czynnościami odbiorowymi będzie należało sprawdzanie dokumentacji powykonawczych oraz kontrolowanie czy zostały spełnione wszystkie warunki przejęcia do eksploatacji przez ZWIK Sp. z o.o. wybudowanej infrastruktury i przekazanie ich do archiwum.

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynieria sanitarna lub inżynieria środowiska,
 • aktualne uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie budowy sieci sanitarnych,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „B” (zalecane).

 

Oferty należy składać w Dziale Kadr i Płac ZWiK Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 52 pokój 130 A lub na adres: rekrutacja@zwik.lodz.pl

 

Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych -  ZWiK Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: 

□         Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52

tel. 677-81-45

                                                                     

ogłasza rekrutację na stanowisko

Mistrza

 

Do obowiązków nowozatrudnionego mistrza będzie należało prowadzenie nadzoru nad brygadami roboczymi oraz prowadzenie całości spraw związanych z ich obsługą.

 

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (mgr inż.) o specjalności inżynieria sanitarna lub inżynieria środowiska,
 • aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych,
 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „B” lub wyższej (zalecane).

 

Oferty należy składać w Dziale Kadr i Płac ZWiK Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 52 pokój 130 A lub na adres:  rekrutacja@zwik.lodz.pl

 

Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych -  ZWiK Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Mistrza.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: 

□         Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52

tel. 677-81-45

                                                                     

ogłasza rekrutację na stanowisko

Specjalisty w Dziale Technicznym

 

Od kandydata wymagane jest posiadanie następujących kwalifikacji :

 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku inżynieria sanitarna, ochrona środowiska, w odniesieniu do osób z  doświadczeniem zawodowym w branży kanalizacyjnej - melioracja,
 • podstawowa wiedza o systemach kanalizacyjnych miasta Łodzi,
 • doświadczenie w zakresie projektowania bądź wykonawstwa w zakresie podłączeń do sieci wod.-kan.,
 • biegła obsługa komputera, w tym programu Excel,
 • mile widziana znajomość systemu GIS.

 

Oferty należy składać w Dziale Kadr i Płac ZWiK Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 52 pokój 130 A lub na adres: rekrutacja@zwik.lodz.pl

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Technicznego - tel. 42 677 82 40

 

Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych -  ZWiK Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: 

□         Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook