Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
O FIRMIE
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngelektroniczne_biuro_4.jpg

O FIRMIE / Kariera

ZWiK od początku swojego istnienia dysponuje świetną i innowacyjną kadrą. Spółka nie tylko cały czas rozbudowuje sieć wodno-kanalizacyjną, ale jest niekwestionowanym liderem w stosowaniu nowoczesnych technologii. Spółka jako pierwsza m.in. zastosowała w Polsce technologię cementowania w odnawianiu magistral wodociągowych, stosuje nowoczesne wodomierze odczytywane radiowo, dzięki czemu ma najlepsze współczynniki szczelności spośród 17 dużych wodociągów w Polsce. Działania te wymagają od firmy zatrudniania doskonałych fachowców, a także pracowników, którzy chcą w praktyce poznawać nowoczesne rozwiązania stosowne w firmie. 

Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

Zgodnie ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych -  ZWiK Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko

……………………………………………..……….

Zostałem poinformowany, że po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostaną komisyjnie zniszczone (w ciągu 6 m-cy  od daty jego zakończenia).

Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich poprawiania, zmieniania, modyfikowania oraz, że zgoda może być odwołana w każdym czasie. Żądanie usunięcia moich danych oznaczać będzie rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych (w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia).

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: 

Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.


W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail rekrutacja@zwik.lodz.pl

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@zwik.lodz.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail  -  iod@zwik.lodz.pl.
AKTUALNE OFERTY PRACY:


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52

Tel. 677-81-45

                                                                                                                                                 

poszukuje kandydata na stanowisko  Informatyka ds. sieci

 

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym;
 • doświadczenie zawodowe: min. 2 lata w administrowaniu infrastrukturą sieciową;
 • znajomość zagadnień związanych z infrastrukturą wykorzystywaną w centrach danych;
 • znajomość działania sieci WAN i LAN z podstawową umiejętnością konfiguracji urządzeń przewodowych
  i bezprzewodowych;
 • znajomość rozwiązań związanych z monitoringiem: serwerów, sieci WAN, sieci LAN;
 • znajomość działania środowiska wirtualizacji (ze wskazaniem VMware);
 • doświadczenie w konfigurowaniu sprzętu sieciowego (ze wskazaniem HPE);
 • doświadczenie w tworzeniu procedur i dokumentacji systemów;
 • doświadczenie w prowadzeniu zakupów sprzętu, w tym opracowywania specyfikacji
  na  potrzeby zamówień publicznych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne poruszanie się
  w dokumentacji technicznej;
 • zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, komunikatywność;

dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w administrowaniu systemami: Linux (RedHat, Centos) i MS Windows Server;
 • znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;

Do obowiązków nowozatrudnionego pracownika będzie należeć:

 • zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej i serwerowej;
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych cyfrowych przetwarzanych w ramach infrastruktury sieciowej i serwerowej;
 • projektowanie i wdrażanie konfiguracji sprzętu i oprogramowania;
 • przygotowanie krótko i długoterminowych planów modernizacji infrastruktury, w celu zapewnienia właściwego i nieprzerwanego działania systemów;
 • administrowanie infrastrukturą sieciową;
 • administrowanie siecią WAN i LAN;
 • monitorowanie i prognozowanie stanu infrastruktury teleinformatycznej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz sprzętu;
 • zarządzanie systemem kopii bezpieczeństwa i nadzorowanie wykonywania kopii bezpieczeństwa;

 

Oferty należy składać w Dziale Kadr i Płac ZWiK Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 52 pokój 130 A

 

Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

□      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych -  ZWiK Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko  informatyka ds.sieci

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp.z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: 

□     Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52

Tel. 677-81-45

                                                                                                                                                 

poszukuje kandydata na stanowisko  Informatyka


Wymagania dla kandydatów:

 

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym;
 • doświadczenie zawodowe: min. 2 lata w administrowaniu infrastrukturą serwerową;
 • znajomość zagadnień związanych z infrastrukturą wykorzystywaną w centrach danych;
 • znajomość działania sprzętu serwerowego i macierzowego;
 • znajomość rozwiązań związanych z monitoringiem: serwerów i macierzy;
 • znajomość i doświadczenie z zakresu działania środowisk wirtualizacji (ze wskazaniem VMware);
 • doświadczenie w zarządzaniu usługami domenowymi Microsoft;
 • doświadczenie w konfigurowaniu sprzętu serwerowego i macierzowego (ze wskazaniem HPE);
 • doświadczenie w tworzeniu procedur i dokumentacji systemów;
 • doświadczenie w prowadzeniu zakupów sprzętu, w tym opracowywania specyfikacji
  na potrzeby zamówień publicznych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne poruszanie się
  w dokumentacji technicznej;
 • zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, komunikatywność;

dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w administrowaniu systemami: Linux (RedHat, Centos) i MS Windows Server;
 • znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;

Do obowiązków nowozatrudnionego pracownika będzie należeć :

 • zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa infrastruktury serwerowej;
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych cyfrowych przetwarzanych w ramach infrastruktury sieciowej i serwerowej;
 • projektowanie i wdrażanie konfiguracji sprzętu i oprogramowania;
 • przygotowanie krótko i długoterminowych planów modernizacji infrastruktury, w celu zapewnienia właściwego i nieprzerwanego działania systemów;
 • administrowanie infrastrukturą serwerową i macierzową;
 • administrowanie środowiskiem VMWare, systemem backupu,
 • administrowanie usługami domenowymi w oparciu o rozwiązania Microsoft;
 • monitorowanie i prognozowanie stanu infrastruktury teleinformatycznej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz sprzętu;
 • zarządzanie systemem kopii bezpieczeństwa i nadzorowanie wykonywania kopii bezpieczeństwa;

 

 Oferty należy składać w Dziale Kadr i Płac ZWiK Sp. z o.o.

 ul. Wierzbowa 52 pokój 130 A

 

Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

□      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych -  ZWiK Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko  informatyka ds.sieci

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp.z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: 

□     Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52

Tel. 677-81-45

                                                                     

ogłasza rekrutację na stanowisko Kierownika Działu Laboratoryjnego


Od kandydata wymagane jest posiadanie następujących kwalifikacji:

 • Wykształcenie wyższe (chemia, biologia, ochrona środowiska)
 • Staż pracy co najmniej 5 lat, w tym  w akredytowanych laboratoriach badawczych przy badaniach wody, ścieków i odpadów na stanowiskach kierowniczych co najmniej 2 lata;  
 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 i zasad jej wdrażania w akredytowanych laboratoriach badawczych;     
 • Praktyczne przygotowanie w pobieraniu i analizach wody, ścieków i osadów ściekowych na aparaturze np. chromatograf gazowy, spektrometr absorpcji atomowej;    
 • Znajomość norm przy pobieraniu i analizach wody, ścieków i odpadów;     
 • Znajomość aktualnych rozporządzeń i dyrektyw dotyczących wody, ścieków i odpadów;     
 • Znajomość technologii oczyszczania ścieków, uzdatniania wody;     
 • Umiejętność zarządzania zespołem;     
 • Doświadczenie w dokonywaniu analiz rynkowych i pozyskiwaniu klientów;   
 • Biegła obsługa pakietu MS Office; 
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym.

 

Oferty należy składać w Dziale Kadr i Płac ZWiK Sp. z o.o.

 ul. Wierzbowa 52 pokój 130 A lub na adres: rekrutacja@zwik.lodz.pl

Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych -  ZWiK Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Kierownika Działu Laboratoryjnego.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: 

□     Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook