Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
O FIRMIE
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngbiuro-obslugi-klienta_7_ebok_dluzsze_el.jpg

O FIRMIE / Certyfikat Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Certyfikat Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi wdrożył i stosuje system zarządzania jakością i środowiskiem
w zakresie:

  • ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucja wody dla odbiorców objętych miejską siecią wodociągową
  • odbiór i odprowadzanie ścieków oraz ich dostarczanie do grupowej oczyszczalni ścieków
  • eksploatacja, konserwacja i remonty sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

W grudniu 2017 roku przeprowadzony został audyt przejścia z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2004 na 14001:2015.

Podczas audytu oceniono skuteczność systemu zarządzania m.in. mocne i słabe strony, stopień dojrzałości systemu zarządzania, zobowiązania najwyższego kierownictwa, zapewnienie ciągłości przestrzegania zobowiązań prawnych i innych, wykorzystanie wskaźników, ciągłe doskonalenie, osiąganie celów, kompetencje pracowników, skuteczność audytów wewnętrznych, efekty środowiskowe własnej działalności itp.

Audyt zakończony został pozytywnym wynikiem i tym samym uzyskaniem certyfikatu ISO 9001:2015
oraz ISO14001:2015.

Certyfikat ważny jest od 2 lutego 2018 roku do 29 stycznia 2021 roku.

Przedsiębiorstwo już w 2004 roku otrzymało certyfikat jakościowy (ISO 9001) stwierdzający, że wdrożony tu System Zarządzania Jakością gwarantuje, iż łódzka firma wodociągowa działa zgodnie ze światowymi standardami i zapewnia swoim klientom usługi oraz produkt dobrej jakości. Niespełna dwa lata później ZWiK legitymował się także certyfikatem środowiskowym (ISO 14001) co oznaczało, że działalność firmy jest w pełni kontrolowana i nie ma negatywnego wpływu na otoczenie. Bazując na tych certyfikatach firma wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego.

Certyfikat zarządzenia jakością i środowiskiem nie jest przyznawany „na zawsze" - ZWiK jest wciąż kontrolowany przez ekspertów, mających licencję Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji (ISO). System zobowiązuje firmę nie tylko do rzetelnej pracy, ale także do ciągłego doskonalenia wszystkich procesów produkcyjnych i eliminowania błędów na każdym etapie produkcji wody, usuwania ich przyczyn, doskonalenia procedur środowiskowych.


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook