Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA
JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngelektroniczne_biuro_4.jpg

JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA / Wskaźniki jakości wody produkowanej przez ZWIK

W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze wskaźniki jakości charakteryzujące łódzką wodę, jak i również parametry, których obowiązek badania nakłada Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

L.p.

Parametr

Jednostka

Wartość w łódzkiej wodzie

Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
  7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

1

Barwa

mg/l

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Akceptowalna przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian

2

Mętność

NTU

poniżej granicy oznaczalności

<0,20 ÷ 0,48

(Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0

3

Stężenie jonów wodoru (pH)

-

7,1 ÷ 7,6

6,5 - 9,5

4

Przewodność elektryczna

µS/cm

371 ÷ 433

do 2500

5

Zapach

-

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian

6

Smak

-

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian

7

Jon amionu

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,06

do 0,50

8

Azotany

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,50 ÷ 2,2

do 50

9

Azotyny

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,04

do 0,50

10

Żelazo ogólne

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<20 ÷ 47

 

do 200

 

11

Mangan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<20÷33

do 50

12

Glin (Al)

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <20

do 200

13

Utlenialność z KMnO4

mg/l

poniżej granicy oznaczalności 

<0,50÷1,2

do 5,0

14

Dwutlenek chloru wolny (ClO2)

mg/l

0,020 ÷ 0,198

do 0,3 wolnego chloru w punkcie

czerpalnym u konsumenta

15

Suma wolnego chloru
i dwutlenku chloru

mg/l

0,30 – 0,40

do 0,3 wolnego chloru w punkcie

czerpalnym u konsumenta

16

Σ chlorynów i chloranów

mg/l

0,063 ÷ 0,466

do 0,7

17

Wapń

mg/l

68 ÷ 75

przepis nie określa

18

Magnez

mg/l

5,8 ÷ 7,8

7 ÷ 125 (1)

19

Twardość ogólna

mgCaCO3/l

193 ÷ 216

60 ÷ 500

20

Twardość ogólna

dH

10,8 ÷ 12,1

3,4 ÷ 28,0

21

Twardość ogólna

mval/l

3,86 ÷ 4,32

1 ÷ 10

22

Twardość ogólna

mmol/l

1,93 ÷ 2,16

0,6 ÷ 5,0

23

Twardość węglanowa

mgCaCO3/l

176 ÷ 191

przepis nie określa

24

Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

25

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

0

26

Enterokoki

jtk/100ml

0

0

27

Clostridium perfringens

łącznie ze sporami

jtk/100ml

0

0

28

Ogólna liczba  mikroorganizmów

w 22±2oC

jtk/ml

bez nieprawidłowych zmian

bez nieprawidłowych zmian

29

Ogólny węgiel organiczny

mg/l

bez nieprawidłowych zmian

bez nieprawidłowych zmian

30

Fluorki

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
0,10
÷ 0,16

do 1,5

31

Chlorki

mg/l

7,7 ÷ 11

do 250

32

Siarczany

mg/l

18 ÷ 23

do 250

33

Cyjanki

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <20,0

do 50

34

Bor

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,10

do 1,0

35

Antymon

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <1,0

do 5,0

36

Arsen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<1,0

do 10

37

Chrom

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<2,0

do 50

38

Cynk

mg/l

0,002 ÷ 0,020

przepis nie określa

39

Kadm

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,30

do 5,0

40

Miedź

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,004÷0,005

do 2,0

41

Nikiel

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <4,0

do 20

42

Ołów

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<2,0

do 10

43

Rtęć

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<1,0

do 1,0

44

Selen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<1,0

do 10

45

Sód

mg/l

5,00 ÷ 7,02

do 200

46

Potas

mg/l

0,96 ÷ 1,26

przepis nie określa

47

Srebro

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,001

do 0,010

48

Trichlorometan (chloroform)

mg/l

poniżej granicy oznaczalności

<0,0025 ÷ 0,0169

do 0,030

49

Bromodichlorometan

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,0015

do 0,015

50

Bromoform (tribromometan)

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
<1,5

przepis nie określa

51

Dibromochlorometan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
<1,5
÷ 2,1

przepis nie określa

52

Trihalometany ogółem

Σ THM (poz. 48-51)

µg /l

poniżej granicy oznaczalości parameterów z l.p.48-51
   ÷ 22,4

do 100

53

Benzen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<0,5

do 1,0

54

1,2-dichloroetan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<0,5

do 3,0

55

Trichloroeten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<1,5

przepis nie określa

56

Tetrachloroeten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <1,5

przepis nie określa

57

Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu

µg/l

poniżej granicy oznaczalności parametrów z l.p. 55 ÷ 56

do 10

58

Σ pestycydów

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,020

do 0,50

59

Benzo(a)piren

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00078

do 0,010

60

Benzo(b)fluoranten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00090

przepis nie określa

61

Benzo(k)fluoranten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00102

przepis nie określa

62

Benzo(ghi)perylen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00104

przepis nie określa

63

Indeno(1,2,3-cd)piren

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00107

przepis nie określa

64

Σ Wielopierścieniowych

Węglowodorów Aromatycznych

µg/l

poniżej granicy oznaczalności poszczególnych wskaźników
z l.p. 60 ÷ 63

do 0,10

(1) - nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

 

Aktualizacja na dzień: 10.07.2018 r.

Systemy jakości badań wody wykonywanych przez laboratoria ZWiK Sp. z o.o. zatwierdzone są decyzjami Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Bieżące informacje o jakości wody można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w Dziale Technologicznym ZWiK Sp. z o.o.

Informacja telefoniczna: 42 677-82-53, 42 677-82-54


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook