Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA
JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngelektroniczne_biuro_4.jpg

JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA / Wskaźniki jakości wody produkowanej przez ZWIK

W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze wskaźniki jakości charakteryzujące łódzką wodę, jak i również parametry, których obowiązek badania nakłada Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

L.p.

Parametr

Jednostka

Wartość w łódzkiej wodzie

Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
  7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

1

Barwa

mg/l

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian

2

Mętność

NTU

poniżej granicy oznaczalności

<0,20 ÷ 0,47

(Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)

do 1,0

(Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)

3

Stężenie jonów wodoru (pH)

-

6,9 ÷ 7,5

6,5 - 9,5

4

Przewodność elektryczna

µS/cm

383 ÷ 432

do 2500

5

Zapach

-

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian

6

Smak

-

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian

7

Amonowy jon

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,06

do 0,50

8

Azotany

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,05 ÷ 1,1

do 50

9

Azotyny

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,04

do 0,50

10

Żelazo ogólne

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<20 ÷ 51

 

do 200

 

11

Mangan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<20÷30

do 50

12

Aluminium

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <20

do 200

13

Indeks nadmanganianowy

mg/l

poniżej granicy oznaczalności 

<0,50÷1,2

do 5,0

14

Dwutlenek chloru wolny (ClO2)

mg/l

0,078 ÷ 0,153

do 0,3 wolnego chloru w punkcie

czerpalnym u konsumenta

15

Suma wolnego chloru
i dwutlenku chloru

mg/l

0,30 – 0,40

do 0,3 wolnego chloru w punkcie

czerpalnym u konsumenta

16

Σ chlorynów i chloranów

mg/l

0,186 ÷ 0,524

do 0,7

17

Wapń

mg/l

67 ÷ 76

przepis nie określa

18

Magnez

mg/l

6,3 ÷ 7,3

7 ÷ 125 (1)

19

Twardość ogólna

mgCaCO3/l

192 ÷ 217

60 ÷ 500

20

Twardość ogólna

dH

10,75 ÷ 12,15

3,4 ÷ 28,0

21

Twardość ogólna

mval/l

3,84 ÷ 4,34

1 ÷ 10

22

Twardość ogólna

mmol/l

1,92 ÷ 2,17

0,6 ÷ 5,0

23

Twardość węglanowa

mgCaCO3/l

180 ÷ 191

przepis nie określa

24

Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

25

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

0

26

Enterokoki

jtk/100ml

0

0

27

Clostridium perfringens

łącznie ze sporami

jtk/100ml

0

0

28

Ogólna liczba  mikroorganizmów

w 22±2oC po 72 h

jtk/ml

bez nieprawidłowych zmian

bez nieprawidłowych zmian

29

Ogólny węgiel organiczny

mg/l

bez nieprawidłowych zmian

bez nieprawidłowych zmian

30

Fluorki

mg/l

0,12 ÷ 0,18

do 1,5

31

Chlorki

mg/l

9,4 ÷ 10,0

do 250

32

Siarczany

mg/l

16 ÷ 25

do 250

33

Cyjanki

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <20,0

do 50

34

Bor

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,10÷ 0,14

do 1,0

35

Antymon

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <1,0

do 5,0

36

Arsen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<1,0

do 10

37

Chrom

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<4,0

do 50

38

Cynk

mg/l

0,017 ÷ 0,0510

przepis nie określa

39

Kadm

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,30

do 5,0

40

Miedź

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,0020÷0,0029

do 2,0

41

Nikiel

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <5,0

do 20

42

Ołów

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<1,0

do 10

43

Rtęć

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<1,0

do 1,0

44

Selen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<1,0

do 10

45

Sód

mg/l

4,86 ÷ 5,93

do 200

46

Potas

mg/l

0,92 ÷ 1,20

przepis nie określa

47

Srebro

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,0020

do 0,010

48

Trichlorometan (chloroform)

mg/l

poniżej granicy oznaczalności

<0,0025 ÷ 0,0124

do 0,030

49

Bromodichlorometan

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,0015 ÷ 0,0037

do 0,015

50

Bromoform (tribromometan)

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<1,5

przepis nie określa

51

Dibromochlorometan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <1,5

przepis nie określa

52

Trihalometany ogółem

Σ THM (poz. 48-51)

µg /l


  2,5  ÷ 16,1

do 100

53

Benzen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<0,5

do 1,0

54

1,2-dichloroetan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<0,5

do 3,0

55

Trichloroeten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<1,5

przepis nie określa

56

Tetrachloroeten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <1,5

przepis nie określa

57

Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu

µg/l

poniżej granicy oznaczalności parametrów z l.p. 55 ÷ 56

do 10

58

Σ pestycydów

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,020

do 0,50

59

Benzo(a)piren

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00078

do 0,010

60

Benzo(b)fluoranten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00090

przepis nie określa

61

Benzo(k)fluoranten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00102

przepis nie określa

62

Benzo(ghi)perylen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00104

przepis nie określa

63

Indeno(1,2,3-cd)piren

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00107

przepis nie określa

64

Σ Wielopierścieniowych

Węglowodorów Aromatycznych

µg/l

poniżej granicy oznaczalności poszczególnych wskaźników
z l.p. 60 ÷ 63

do 0,10

(1) - nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

 

Aktualizacja na dzień: 12.01.2018 r.

Systemy jakości badań wody wykonywanych przez laboratoria ZWiK Sp. z o.o. zatwierdzone są decyzjami Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Bieżące informacje o jakości wody można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w Dziale Technologicznym ZWiK Sp. z o.o.

Informacja telefoniczna: 42 677-82-53


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook