Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA
JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngbiuro-obslugi-klienta_7_ebok_dluzsze_el.jpg

JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA / Wskaźniki jakości wody produkowanej przez ZWIK

W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze wskaźniki jakości charakteryzujące łódzką wodę, jak i również parametry, których obowiązek badania nakłada rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017  poz. 2294).


L.p.

Parametr

Jednostka

Wartość w łódzkiej wodzie

Wymagania wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

1

Barwa

mg/l

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

2

Mętność

NTU

poniżej granicy oznaczalności
<0,20÷0,52
(Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0

 

3

Stężenie jonów wodoru (pH)

-

7,2  ÷ 7,6

6,5 - 9,5

4

Przewodność elektryczna

µS/cm

369 ÷ 437

do 2500

5

Zapach

-

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian

6

Smak

-

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian

7

Jon amonu

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,06

do 0,50

8

Azotany

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
<0,50÷1,70

do 50

9

Azotyny

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,04

do 0,50

10

 

Żelazo ogólne

 

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
<20÷54

 

do 200

 

11

Mangan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
<15÷30

do 50

12

Glin (Al)

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
<20

do 200

13

Indeks nadmanganianowy

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
<0,50÷1,2

do 5,0

14

Dwutlenek chloru wolny (ClO2)

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,020÷0,149

do 0,3 wolnego chloru w punkcie czerpalnym u konsumenta

15

Suma wolnego chloru
i dwutlenku chloru

mg/l

0,20 ÷ 0,45

do 0,3 wolnego chloru w punkcie czerpalnym u konsumenta

16

Σ chloranów i chlorynów

mg/l

0,080 ÷ 0,445

do 0,7

17

Wapń

mg/l

70 ÷ 75

przepis nie określa

18

Magnez

mg/l

6,6 ÷ 7,3

7 ÷ 125 (1)

19

Twardość

mgCaCO3/l

200 ÷ 215

60 ÷ 500

20

Twardość

dH

11,2 ÷ 12,0

3,4 ÷ 28,0

21

Twardość

mval/l

4,0 ÷ 4,3

1 ÷ 10

22

Twardość

mmol/l

2,0 ÷ 2,15

0,6 ÷ 5,0

23

Twardość węglanowa

mgCaCO3/l

178 ÷ 191

przepis nie określa

24

Escherichia coli

jtk/100 ml

0

0

25

Bakterie grupy coli

jtk/100 ml

0

0

26

Enterokoki

jtk/100 ml

0

0

27

Clostridium perfringens

łącznie ze sporami

jtk/100 ml

0

0

28

Ogólna liczba  mikroorganizmów

w 22±2oC

jtk/1 ml

bez nieprawidłowych zmian

bez nieprawidłowych zmian

29

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

mg/l

bez nieprawidłowych zmian

bez nieprawidłowych zmian

30

Fluorki

mg/l

0,10 ÷ 0,15

do 1,5

31

Chlorki

mg/l

9,0 ÷ 11,0

do 250

32

Siarczany

mg/l

18 ÷ 22

do 250

33

Cyjanki

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
<20,0

do 50

34

Bor

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
<0,10÷0,11

do 1,0

35

Antymon

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <1,0

do 5,0

36

Arsen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<1,0

do 10

37

Chrom

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<2,0

do 50

38

Cynk

mg/l

0,003 ÷ 0,011

przepis nie określa

39

Kadm

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <0,3

do 5,0

40

Miedź

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,004

do 2,0

41

Nikiel

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <4,0

do 20

42

Ołów

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<2,0

do 10

43

Rtęć

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<1,0

do 1,0

44

Selen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<1,0

do 10

45

Sód

mg/l

4,85 ÷ 6,10

do 200

46

Potas

mg/l

0,94 ÷ 1,21

przepis nie określa

47

Srebro

mg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,001

do 0,010

48

Trichlorometan (chloroform)

mg/l

0,0056 ÷ 0,0142

do 0,030

49

Bromodichlorometan

mg/l

0,0029 ÷ 0,0046

do 0,015

50

Bromoform (tribromometan)

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
<0,10÷0,17

przepis nie określa

51

Dibromochlorometan

µg/l

0,62 ÷ 2,16

przepis nie określa

52

Trihalometany ogółem

Σ THM

µg /l

9,81 ÷ 19,65

do 100

53

Benzen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<0,10

do 1,0

54

1,2-dichloroetan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<0,10

do 3,0

55

Trichloroeten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<0,10

przepis nie określa

56

Tetrachloroeten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <0,10

przepis nie określa

57

Σ trichloroetenu

 i tetrachloroetenu

µg/l

poniżej granicy oznaczalności parametrów z l.p. 55 - 56

do 10

58

Σ pestycydów

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,020

do 0,50

59

Benzo(a)piren

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00200

do 0,010

60

Benzo(b)fluoranten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00400

przepis nie określa

61

Benzo(k)fluoranten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00200

przepis nie określa

62

Benzo(ghi)perylen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00400

przepis nie określa

63

Indeno(1,2,3-cd)piren

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00400

przepis nie określa

64

Σ Wielopierścieniowych

węglowodorów aromatycznych

µg/l

poniżej granicy oznaczalności parametrów z l.p. 59 - 63

do 0,10

(1) – nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

Aktualizacja na dzień: 13.07.2020 r.

Systemy jakości badań wody wykonywanych przez laboratoria ZWiK Sp. z o.o. zatwierdzone są decyzjami Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Bieżące informacje o jakości wody można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku
w Dziale Technologicznym ZWiK Sp. z o.o.

Informacja telefoniczna: 42 677 - 82 – 51, 42 677 – 82 - 53


W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze wskaźniki jakości charakteryzujące wodę wtłaczaną do sieci miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, jak i również parametry, których obowiązek badania nakłada rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

 

L.p.

Parametr

Jednostka

Wartość w wodzie wtłaczanej do sieci miejskiej Tomaszowa Maz.

Wymagania wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

1

Barwa

mg/l Pt

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

2

Mętność

NTU

poniżej granicy oznaczalności 
<0,20

(Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0

3

Stężenie jonów wodoru (pH)

-

7,0  ÷ 7,6

6,5 - 9,5

4

Przewodność elektryczna

µS/cm

285 ÷ 390

do 2500

5

Zapach

-

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian

6

Smak

-

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian

7

Jon amonu

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
<0,06

do 0,50

8

Azotany

mg/l

2,1 ÷ 6,0

do 50

9

Azotyny

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
<0,040

do 0,50

10

 

Żelazo ogólne

 

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<20 ÷ 23

 

do 200

 

11

Mangan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <15

do 50

12

Glin (Al)

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<30 ÷ 50

do 200

13

Indeks nadmanganianowy

mg/l

1,19 ÷ 1,28

do 5,0

14

 Chlor wolny

mg/l

0,3 ÷ 0,4

do 0,3 wolnego chloru w punkcie

czerpalnym u konsumenta

15

Ozon

mg/l

poniżej granicy oznaczalności

<0,05

do 0,05

16

Wapń

mg/l

50 ÷ 70

przepis nie określa

17

Magnez

mg/l

6,1 ÷ 7,1

7 ÷ 125 (1)

18

Twardość

mgCaCO3/l

150 ÷ 202

60 ÷ 500

19

Twardość

dH

8,4 ÷ 11,3

3,4 ÷ 28,0

20

Twardość

mval/l

3 ÷ 4

1 ÷ 10

21

Twardość

mmol/l

1,5 ÷ 2,0

0,6 ÷ 5,0

22

Twardość węglanowa

mgCaCO3/l

150 ÷ 202

przepis nie określa

23

Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

24

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

0

25

Enterokoki

jtk/100ml

0

0

26

Clostridium perfringens

łącznie ze sporami

jtk/100ml

0

0

27

Ogólna liczba  mikroorganizmów

w 22±2oC

jtk/1ml

bez nieprawidłowych zmian

bez nieprawidłowych zmian

28

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

mg/l

bez nieprawidłowych zmian

bez nieprawidłowych zmian

29

Fluorki

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
<0,10

do 1,5

30

Chlorki

mg/l

22,8 ÷ 28,8

do 250

31

Siarczany

mg/l

28 ÷ 38

do 250

32

Cyjanki

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
<20

do 50

33

Bor

mg/l

poniżej granicy oznaczalności

<0,10

do 1,0

34

Antymon

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <1,0

do 5,0

35

Arsen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<1,0

do 10

36

Chrom

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<2,0

do 50

37

Kadm

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
  <0,3

do 5,0

38

Miedź

mg/l

poniżej granicy oznaczalności

<0,004

do 2,0

39

Nikiel

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <4,0

do 20

40

Ołów

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<2,0

do 10

41

Rtęć

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<1,0

do 1,0

42

Selen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<1,0

do 10

43

Sód

mg/l

6,86 ÷ 6,93

do 200

44

Potas

mg/l

2,14 ÷ 2,18

przepis nie określa

45

Srebro

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
<0,001

do 0,010

46

Trichlorometan (chloroform)

mg/l

0,0004 ÷ 0,0009

do 0,030

47

Bromodichlorometan

mg/l

0,0005 ÷ 0,0011

do 0,015

48

Bromoform (tribromometan)

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <0,10 ÷ 0,13

przepis nie określa

49

Dibromochlorometan

µg/l

0,47 ÷ 1,00

przepis nie określa

50

Trihalometany ogółem

Σ THM

µg /l

1,37 ÷ 3,18

do 100

51

Benzen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<0,10

do 1,0

52

1,2-dichloroetan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<0,10

do 3,0

53

Trichloroeten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

<0,10

przepis nie określa

54

Tetrachloroeten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności

 <0,10

przepis nie określa

55

Σ trichloroetenu

 i tetrachloroetenu

µg/l

poniżej granicy oznaczalności parametrów z l.p. 53 - 54

do 10

56

Σ pestycydów

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,020

do 0,50

57

Benzo(a)piren

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00200

do 0,010

58

 Benzo(b)fluoranten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00400

przepis nie określa

59

 Benzo(k)fluoranten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00200

przepis nie określa

60

 Benzo(ghi)perylen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00400

przepis nie określa

61

 Indeno(1,2,3-cd)piren

µg/l

poniżej granicy oznaczalności <0,00400

przepis nie określa

62

Σ Wielopierścieniowych

węglowodorów aromatycznych

µg/l

poniżej granicy oznaczalności poszczególnych związków z l.p. 57-61

do 0,10

 

(1)  – nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

Aktualizacja na dzień: 28.07.2020 r.

Systemy jakości badań wody wykonywanych przez laboratoria ZWiK Sp. z o.o. zatwierdzone są decyzjami Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Bieżące informacje o jakości wody można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w Dziale Technologicznym ZWiK Sp. z o.o.

Informacja telefoniczna: 42 677 - 82 - 51, 42 677 - 82 - 53


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook