Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
DZIAŁANIA CSR
OTWARTOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngelektroniczne_biuro_4.jpg

DZIAŁANIA CSR / ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW

Organizujemy zajęcia dla uczniów łódzkich szkół prowadzone przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi

Do udziału zapraszamy:

uczniów szkół podstawowych

Tematyka zajęć dotyczy wody: źródeł pozyskiwania wody dla Łodzi, roli wody w powstaniu naszego miasta. W trakcie zajęć w przystępny sposób objaśniamy uczniom procesy uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, monitoringu jakości wody, omawiamy zasady działania miejskiej i domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Na zajęcia przychodzimy do szkół

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zgłoszenia na zajęcia należy wysyłać na adres ejamroz@zwik.lodz.pl w treści maila podając:

 • nazwę i adres szkoły,
 • klasę,
 • liczbę osób w klasie,
 • imię i nazwisko opiekuna grupy,
 • numer telefonu komórkowego oraz adres mailowy opiekuna grupy,

Po otrzymaniu zgłoszenia osoba odpowiedzialna ze ZWiK skontaktuje się drogową mailową z opiekunami grup w celu ustalenia terminu.

O terminie zajęć decyduje kolejność zgłoszeń.

Inną formą edukacji realizowaną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi są spacery dolinami łódzkich rzek. Zapraszamy na spacer dolinami:

ŁÓDKI i JASIENIA

Zgłoszenia na zajęcia należy wysyłać na adres ejamroz@zwik.lodz.pl w treści maila podając:

 • nazwę i adres szkoły,
 • klasę,
 • liczbę osób w klasie,
 • wskazanie rzeki , której doliną chcą Państwo spacerować
 • imię i nazwisko opiekuna grupy,
 • numer telefonu komórkowego oraz adres mailowy opiekuna grupy
 • zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci,

 


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook