Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
O FIRMIE
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngelektroniczne_biuro_4.jpg

Dymem w nielegalne przyłącza do kanalizacji

« Wróć do listy aktualności

Nie można kierować wód opadowych i drenażowych z posesji do kanałów, które przeznaczone są tylko do odbioru ścieków bytowych. Nie nadają się one do zbierania deszczówki z powodu małych przekrojów. Następstwem przepełnienia kanałów sanitarnych wodami opadowymi jest wybijanie ścieków w piwnicach domów. Wodę z opadów i roztopionego śniegu można odprowadzać tylko do kanałów burzowych. Jeśli nie ma ich w ulicy to musimy zadbać o zagospodarowanie wód na własnym terenie. Wodę spływającą z dachów i z wybetonowanych podwórek należy kierować na trawniki lub do zbiorników retencyjnych. Zgromadzoną w nich deszczówkę można wykorzystać do podlewania ogrodów i innych celów gospodarczych. Pracowników ZWIK z urządzeniem do zadymiania można spotkać na ulicach w Nowosolnej. Dym skierowany do ulicznych studzienek kanalizacyjnych przedostaje się do nielegalnych przyłączy i uchodzi na terenie prywatnych posesji rynnami lub kratkami przy podziemnych garażach. Deszczówka odprowadzana nielegalnie do kanałów ściekowych powoduje w Nowosolnej awarie przepompowni ścieków. Podczas burz czy intensywnych opadów pompy nie są w stanie przekierować do miejskich kolektorów tak dużej ilości ścieków zmieszanych w wodami opadowymi. Ścieki cofają się do sieci i wybijają na posesjach znajdujących się w obniżeniu terenu z powodu przepełnienia zbiorników przepompowni. Są już pierwsze efekty zadymiania. Praktycznie nie ma w Nowosolnej ulicy, na której nie udało się ujawnić nielegalnych przyłączy. Podejrzenie budzi każdy dom, który ma wkopane w ziemię rynny. Właściciele budynków, u których wykryto nielegalne przyłącza dostają nakazy ich likwidacji. Po jakimś czasie przeprowadzamy wtórną kontrolę - sprawdzamy czy skutecznie  nielegalne wpusty odcięto. Nawet jeśli ktoś ma zainstalowany na podziemnym odpływie deszczówki syfon, przez który nie może przedostać się dym, to mamy sposoby, żeby również ujawnić tak zabezpieczone przyłącze. Dym kierowany do kanałów jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

RELACJE W MEDIACH:

EXPRESS ILUSTROWANY

TV TOYA

DZIENNIK ŁÓDZKI

TUŁÓDŹ.pl


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook