Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
DLA KLIENTÓW
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngelektroniczne_biuro_4.jpg

DLA KLIENTÓW / Opłaty na rok 2018

K O M U N I K A T

 

W związku z nie podjęciem przez Radę Miejską w Łodzi uchwały w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2018 r., uwzględniając art. 9 ust. 3 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, niniejszym informujemy, że taryfa będąca przedmiotem wniosku złożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji na 2018 r. weszła w życie z dniem 12.12.2017 r.

W związku z dotychczasowym brzmieniem art. 24 ust. 10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nowa taryfa będzie obowiązywać (będzie stosowana przez naszą Spółkę) od 01.01.2018 r.

Z uwagi na brzmienie nowych przepisów dotyczących zatwierdzania taryf przez centralny organ regulacyjny (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej), nowa taryfa będzie obowiązywać nie krócej niż do 10.06.2018 r. O okresie wejścia w życie kolejnej taryfy oraz zakończeniu obowiązywania przedmiotowej taryfy poinformujemy w odrębnym komunikacie.

 

CENY I OPŁATY  DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO  ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 r.

opracowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi

 

Cena za m3 wody

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

cena netto

cena brutto

Jedn.

1

Grupa I

3,87

4,18

zł/m3

2

Grupa II

4,25

4,59

zł/m3

 

Opłata abonamentowa na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego- 9,44 zł/odbiorcę/m-c (netto) [10,20 zł/odbiorcę/m-c brutto]

 

Cena za m3 ścieków.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

cena netto

cena brutto

Jedn.

1

Grupa I

 

 

 

1a

doprowadzanie ścieków do GOŚ sp. z o.o.

2,30

2,48

zł/m3

1b

oczyszczanie ścieków przez GOŚ sp. z o.o.

1,75

1,89

zł/m3

Ogółem

4,05

4,37

zł/m3

2

Grupa II

 

 

 

2a

doprowadzanie ścieków do GOŚ sp. z o.o.

2,36

2,55

zł/m3

2b

oczyszczanie ścieków przez GOŚ sp. z o.o.

4,13

4,46

zł/m3

Ogółem

6,49

7,01

zł/m3

 

Stawka oraz zasady stosowania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych oraz pozostałe informacje określone Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006r. (Dz.U. Nr 127,poz.886)

-  zamieszczone zostały  na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o. www.bip.zwik.lodz.pl.


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook