Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
DLA KLIENTÓW
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngelektroniczne_biuro_4.jpg

DLA KLIENTÓW / Tanie podlewanie

Nie przepłacaj za podlewanie wodą swojego ogrodu czy trawnika! Załóż podlicznik na wodę do podlewania!

Na cenę wody, z której korzystamy na co dzień w naszych domach składa się opłaca za pobraną wodę jak i opłata za odprowadzone do kanalizacji ścieki. Oznacza to, że gdy podlewamy ogród nie musimy już ponosić tej części kosztów, które dotyczą korzystania z kanalizacji.   

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi zmniejszy rachunki o opłatę za ścieki jeśli właściciel nieruchomości zainstaluje dodatkowy wodomierz, rejestrujący ilość zużytej wody do podlewania. Żeby zamontować podlicznik wody należy złożyć w ZWIK Wniosek o określenie wymagań technicznych na montaż wodomierza - podlicznika przeznaczonego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej", wykonać projekt i wybudować instalację, która doprowadzi (czy doprowadza obecnie) wodę do ogródka.

 

TRYB POSTĘPOWANIA W CELU ZAMONTOWANIA WODOMIERZA-PODLICZNIKA DO POMIARU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ                         

1) KLIENT - składa wniosek o określenie warunków technicznych na pobór wody do celów podlewania ogrodu.

Wniosek może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłany faxem: nr 42-678-12-44 lub pocztą na adres: ZWiK Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 52 ,90-133 Łódź.

Wniosek o wydanie warunków technicznych zamontowania wodomierza – podlicznika na cele podlewania ogrodu  - do pobrania tutaj,

2) KLIENT - odbiera  opracowane  warunki  techniczne dot. montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody.

Odbiór dokumentu może nastąpić zgodnie z życzeniem Klienta osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą,

3) KLIENT - zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na własny koszt opracowuje projekt z lokalizacją wodomierza - podlicznika.

4) KLIENT ( lub w imieniu Klienta Projektant ) - po opracowaniu projektu zgłasza go do Działu Technicznego ZWiK Sp. z o.o. celem jego zaopiniowania.

5) KLIENT - po zaopiniowaniu projektu przez ZWiK Sp.z o.o. na własny koszt wykonuje instalację i montaż wodomierza – podlicznika.

*UWAGA! Wariant dla Klientów, którzy na terenie nieruchomości posiadają studnię wodomierzową, w której zamontowany jest wodomierz główny.


* W związku z programem realizowanym w ZWiK Sp. z o.o. przechodzenia na odczyty radiowe wodomierzy głównych usytuowanych w studniach wodomierzowych, proponujemy Państwu skorzystanie z oferty ZWiK Sp. z o.o. i zakup usługi montażu wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej dostosowanego również do zdalnego odczytu radiowego.

Aktualny koszt usługi  zgodnie z cennikiem zakładowym dostępny na stronie internetowej ZWiK i w BOK .

Moduł komunikacyjny do zdalnego odczytu radiowego ZWiK Sp. z o.o. na własny koszt zainstaluje  bezpośrednio na zakupionym w ZWiK wodomierzu – podliczniku.

Moduł komunikacyjny pozostaje własnością ZWiK Sp. z o.o.


6) KLIENT - po wykonaniu prac montażowych we własnym zakresie składa Zlecenie o odbiór i/lub zaplombowanie wodomierza – podlicznika rejestrującego pobór bezpowrotnie zużytej  wody.

6a) Klienci, którzy na terenie nieruchomości posiadają studnię wodomierzową i w niej usytuowany wodomierz główny ze zdalnym odczytem radiowym mogą zakupić w ZWiK Sp. z o.o. usługę montażu wodomierza z modułem do zdalnego odczytu radiowego.

Zlecenie może zostać złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłane faxem: nr 42 678-12-44  lub pocztą na adres: ZWiK Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52 ,90-133 Łódź.

Koszt usługi na stronie internetowej ZWiK - Cennik usług.

7) ZWiK Sp. z o.o. - Dział Gospodarki Wodomierzowej  dokonuje odbioru i/lub zaplombowania wodomierza – podlicznika (  oraz montażu w przypadku opisanym w pkt. 6a ), a Dział Sprzedaży wystawia fakturę za w/w czynności zgodnie z obowiązującym cennikiem.

8) KLIENT – dokonuje zapłaty w/w faktury w kasie ZWiK Sp. z o.o. lub przelewem na numer konta podany na fakturze.

9) ZWiK Sp. z o.o. - Dział Sprzedaży przygotowuje umowę lub załącznik do umowy uwzględniający  rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej i przesyła KLIENTOWI lub dostarcza za pośrednictwem pracowników ZWiK.

10) KLIENT - dostarczenie do ZWiK Sp. z o.o. (Dział Sprzedaży/BOK ) w terminie do 7 dni roboczych podpisanych 2 egz. egzemplarzy załącznika do umowy lub umowy rozpoczyna rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej. Jeden egz. Załącznika do umowy lub umowy niezwłocznie odesłany zostaje do Klienta.


UWAGA !!

Uprzejmie Państwa informujemy , że zgodnie z Załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ( Dz. U. nr 5 poz.29 z późn. zmianami ) –okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku , w którym legalizacja została dokonana . Istotne jest , że zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz. U. nr. 74,poz.836 z późn. zmianami )- to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego.


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook