Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
O FIRMIE
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngbiuro-obslugi-klienta_7_ebok_dluzsze_el.jpg

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w mieście Łodzi

« Wróć do listy aktualności

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w mieście Łodzi

Etap I, II i III


Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl

 

Tytuł przedsięwzięcia: Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w mieście Łodzi Etap I, II i III

Wartość projektu: 2 010 066 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 746 763 PLN

Opis zakresu projektu: Przedsięwzięcie realizowane na terenie miasta Łódź. Budowane przyłącza w ramach programu „Nie zwlekaj, podłącz się” umożliwią odprowadzenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej ścieków pochodzących z 297 posesji zamieszkiwanych przez 1’010 mieszkańców. Ogólna długość przyłączy wynosi 3’884 metry. Zlikwidowane zostaną 294 szamba przydomowe. Ścieki będą odprowadzane do mechaniczno-biolgicznej oczyszczalni ścieków, której operatorem jest Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
Realizacja przedsięwzięcia ma wpływ na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Łodzi oraz pozwala na dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście do standardów Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie umożliwia spełnienie obowiązków wynikających z regulacji polskich i unijnych dotyczących systemów kanalizacyjnych dla aglomeracji oraz wpłynie na obniżenie kosztów odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych.
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na osiągnięcie wskaźnika skanalizowania aglomeracji łódzkiej na poziomie 98,1%.

Przedsięwzięcie było realizowane w trzech etapach w latach 2012-2014

 

Liczba posesji

Liczba mieszkańców

Zlikwidowane szamba

Długość przyłączy [mb]

Etap I

66

239

66

936

Etap II

75

283

75

847

Etap III

156

488

153

2 102

Razem

297

1 010

294

3 884


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook